Hafriyat

a- Her türlü hafriyat işlerini yapmak, yaptırmak, gerek kendi gerekse taşeronlara yaptırmak,
b- Resmi ve özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almış ve alacağı ihaleleri başka işletmelere verebilir.
c- Resmi ve özel kurumlardan, şahıslardan yer almak, yer kiralamak, hafriyat döküm sahası açmak, çalıştırmak, kiraya vermek veya kiralamak, bu işlerle ilgili ihaleler açmak, ihalelere katılmak döküm sahaları açmak, bunlar için arsa kiralamak, satın almak, ruhsatlar almak ve işletmesini yapmak
d- Döküm sahasında geri dönüşüm tesisi kurmak, çalıştırmak, her türlü agrega üretmek, satmak.